Algemene gegevens

Algemene Voorwaarden
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17101402.
Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

 

Johnny van Rooij Bouwbedrijf b.v.
Boordseweg 29
5671 AP Nuenen

Tel. 040 – 291 33 55
Mobiel. 06 – 515 32 590

[email protected]

K.v.K.-nummer: 17101402
Rabobank: NL83 RABO 0109101057