Johnny van Rooij Bouwbedrijf b.v.
Boordseweg 29
5671 AP Nuenen

Tel. 040 - 291 33 55
Mobiel. 06 - 515 32 590
Fax 040 - 291 34 96

info@bouwbedrijfvanrooij.nl
www.bouwbedrijfvanrooij.nl

K.v.K.-nummer: 17101402
Rabobank: 10.91.01.057
SFB nr. 10-298128-9
Algemene Voorwaarden
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17101402.
Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.
info@bouwbedrijfvanrooij.nl